Hanoi-Arena: Cùng học Flash theo phong cách của Arena

Bạn học Flash không chỉ để vui khi thiết kế được những sản phẩm độc đáo mang đậm cá tính bản thân mà còn để phục vụ cho công việc của mình. Với khoá học Flash ngắn hạn của Hanoi-Arena, bạn sẽ được nhận chứng chỉ Certificate in Web Animation and Scripting with Flash do chính Arena Ấn Độ cấp…