Sản phẩm Project kì 3 Lớp D0809L

  Với sản phẩm là những bộ phim hoạt hình, lớp D0809L đã hoàn thành học kì 3 qua buổi bảo vệ Project diễn ra ngày 19/08/2011 tại Trường Hanoi-Arena. Hội đồng chấm sản phẩm bao gồm các giảng viên: Phạm Ngọc Duy, Lê Bích Hạnh và Nguyễn Viết Nhung.  

Sản phẩm Project kì 2 Lớp D1002L

  Xin chúc mừng các thành viên D1002L đã hoàn thành xuất sắc chương trình học kì 2 của mình, thành quả được các bạn thể hiện trong buổi bảo vệ E-Project diễn ra vào ngày 10/8/2011 tại Trường Hanoi-Arena – 133 Lê Thanh Nghị.  

Sản phẩm Project Kì 2 lớp D0909L

   Sau bao nhiêu ngày “ trăn trở và vật vã” cuối cùng lớp D0909L đã bảo vệ thành công sản phẩm Project Sem2 vào ngày 13/5/2011 tại Class 3 – Trường Hanoi-Arena, 133 Lê Thanh Nghị.