[tab:Giới thiệu chung]

Thành lập năm 2001 tại Hà Nội, Tập đoàn IndochinaPro cung cấp các dịch vụ giáo dục và đào tạo chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động mà IndochinaPro tập trung là đào tạo Công nghệ thông tin, Mỹ thuật đa phương tiện, Quản trị kinh doanh, Ngoại ngữ và Giáo dục làm giàu kiến thức cho trẻ  mẫu giáo và tiểu học.

IndochinaPro hợp tác với Tập đoàn Aptech  – Ấn Độ mở “Trường đào tạo lập trình viên quốc tế Hanoi-Aptech”  và “Trường đào tạo mỹ thuật đa phương tiện Hanoi-Arena”  đào tạo cấp chứng chỉ Lập trình viên quốc tế, Kỹ thuật viên phần mềm quốc tế, Quản trị hệ thống  và Chuyên gia Mỹ thuật Đa phương tiện.

Cộng tác với Tập đoàn Informatics – Singapore, Indochinapro đã mở “Thames Business School” tại Hà nội – chuyên về Quản trị kinh doanh và Truyền Thông đại chúng.

IndochinaPro đã được Tập đoàn Enterprise Limited – Vương Quốc Anh chỉ định làm “Trung tâm khảo thí và cấp Chứng chỉ Quốc tế về Kỹ năng sử dụng máy vi tính  – ICDL”

Trong khuôn khổ “Chương trình Đào tạo Kinh doanh INPRO” IndochinaPro thường xuyên tổ chức các khoá học chuyên sâu về quản lý tài chính và đầu tư, xây dựng chiến lược & quản lý kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực, thương mại điện tử, quảng cáo và quan hệ công chúng dành cho các doanh nhân, các nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp cũng như các chuyên gia trẻ. Chương trình cũng bao gồm các khoá đào tạo cho doanh nghiệp về kỹ năng quản lý và lãnh đạo, kỹ năng bán hàng và dịch vụ khách hàng, hoàn thiện kỹ năng làm việc cá nhân và làm việc nhóm. INPRO đã cung cấp nhiều khoá học dành cho các tổ chức và doanh nghiệp lớn như: Techcombank, Vietinbank, BIDV, Anbinh Bank, Bảo Việt, Sumitomo, Canon, Toto, Vinasshin, Viettel, FPT, VDC, CMC, FINTEC, FAST, Softec Đà Nẵng, TASCO …

Hợp tác với Tập đoàn giáo dục FasTracKids – Hoa Kỳ, IndochinaPro đã mở Trung tâm Bé Thông MInh giảng dạy chương trình  FasTracKids  “Làm giàu kiến thức dành cho nhà lãnh đạo tương lai” (khoá học 24 tháng dành cho trẻ mẫu giáo và tiểu học) và Trung tâm ZigZag English triển khai chương trình FasTrack English (khóa học tiếng Anh thiếu nhi 36 tháng bản quyền Hoa kỳ).

[tab:Tầm nhìn]

Tầm nhìn

Tôn vinh tính nhân văn, trí tuệ và sức sáng tạo của mỗi thành viên, sử dụng công nghệ tiên tiến, phát triển IndochinaPro thành tổ chức cung cấp dịch vụ giáo dục và đào tạo tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu tại Việt Nam.

Giá trị cốt lõi

[tab:Các giai đoạn phát triển]

Tháng 10/ 2016 Mở Trung tâm tiếng Anh thiếu nhi bản quyền Hoa kỳ ZigZag English

Tháng 10/ 2011 Mở Trung tâm Đào tạo Lập trình cho di động MobiPro

Tháng 7/ 2011: Khởi động Chương trình Giáo dục Tài chính DOPRO  tại Trung tâm Đào tạo Quản trị Kinh doanh

Tháng 6/ 2008: Liên kết với Tập đoàn Giáo dục FasTracKids – Hoa Kỳ  mở Trung tâm FasTracKids-Bé Thông Minh  –  triển khai Chương trình Giáo dục dành cho các Nhà Lãnh đạo tương lại – đầu tiên tại Hà Nội

Tháng 4/ 2008: Liên kết với Tập đoàn Aptech Ấn Độ mở Trường Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Hanoi–Arena tại Hà Nội.

Tháng 4/ 2007: Khởi động Chương trình Đào tạo Kinh doanh INPRO tại Trung tâm Đào tạo Quản trị Kinh doanh.

Tháng 7/ 2006: Khai trương Trung tâm Khảo thí và cấp chứng chỉ ICDL

Tháng 12/ 2003: Liên kết với Tập đoàn Informatics – Singapore mở Thames Business School Vietnam tại Trung tâm Đào tạo Quản trị Kinh doanh.

Tháng 11/ 2001: Liên kết với Tập đoàn Aptech Ấn Độ mở Trường  Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Hanoi–Aptech  tại Hà Nội

Tháng 9/ 2001: Thành lập Công ty Cổ phần Đào tạo Nghề Đông Dương .

Nguồn lực:

Tổng số Nhân viên: 60
Giảng viên : 50
Tổng số phòng học: 12
Số phòng máy: 6 phòng với hơn 150 máy tính
Thư viện: 2

 

 

 

[tab:Đối tác chiến lược]

Tập đoàn Aptech là Tập đoàn giải pháp giáo dục toàn cầu hiện diện trên 40 quốc gia. Tập đoàn Aptech đóng vai trò trong việc giúp đỡ các cá nhân, tổ chức và quốc gia trên thế giới nhằm đáp ứng những thay đổi của toàn cầu.
Website: http://www.aptech-globaltraining.com

Hội đồng Quốc gia Giáo dục Tài chính Hoa Kỳ ( NFEC – USA) được thành lập năm 2006 tại Hoa Kỳ, chuyên dẫn đầu trong các lĩnh vực giáo dục tài chính cá nhân với chương trình quy chuẩn . NFEC – USA cung cấp chương trình đào tạo cho hơn 50 tổ chức.
Website: http://www.financialeducatorscouncil.org

Tập đoàn giáo dục FasTracKids (FTK) được thành lập năm 1998 tại Mỹ và hiện tại đang là một trong những tập đoàn có kế hoạch phát triển mạng lưới lớn nhất trên thế giới với thành tích là đã có hơn 240 Trung tâm ở hơn 40 quốc gia.
Website: http://www.fastrackids.com/

 

[tab:Địa chỉ liên lạc]

Công ty Cổ phần Đào tạo Nghề Đông Dương.

Tên giao dịch:              Công ty Cổ phần Đào tạo Nghề Đông Dương

Tên viết tắt:                  IndochinaPro Corp.

Địa chỉ Công ty:           4/218 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại:                   +84 24 3775 2304         Fax:     +84 24 3775 2131

Email:                          hq@indochinapro.com

Web site:                      http://www.indochinapro.com

 

Trường Lập trình viên Quốc tế Hanoi-Aptech

Địa chỉ:                         19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà nội

Điện thoại:                   +84-24 3563 7511         Fax:     +84 24 3775 2131

Email:                          aptech@indochinapro.com

Web site:                      http://www.aptech.vn

 

Trường Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Hanoi-Arena:

Địa chỉ:                        Tầng 2, Toà nhà Fafim, 19 Nguyễn Trãi, Ngã Tư Sở, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:                   +84 24 3623 1166         Fax:     +84 24 3775 2131

Email:                           arena@indochinapro.com

Web site:                      http://www.arena.vn

 

Trung tâm Đào tạo Quản trị Kinh doanh INPRO/ Trung tâm khảo thí ICDL /

Trụ sở :                        18 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại:                   +84 24 3942 8986         Fax:     +84 24 3942 8985

Email :                         inpro@indochinapro.com;       icdl@indochinapro.com

 

Trung tâm Bé Thông Minh và Trung tâm ZigZag English

Địa chỉ:                         18 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại:                   +84 24 3941 1316         Fax:     +84 24 3942 8985

Email :                         kids@indochinapro.com

Web site:                      http://bethongminh.vn  http:://zigzagenglish.vn

 

Trung tâm Đào tạo Lập trình cho di động MobiPro

Trụ sở :                        Tầng 4, Toà nhà Fafim, 19 Nguyễn Trãi, Ngã Tư Sở, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:                   +84 4 3868 3838         Fax:     +84 4 3775 2131

Email :                         mobipro@indochinapro.com

Web site:                     http://www.mobipro.vn;