Gallery

APOCALYPSE

Cũng cùng đề tài môi trường như các nhóm khác. Nhưng bộ phim lại tập trung vào việc tái hiện lại hình ảnh của trái đất qua những thiên tai như sóng thần, động đất, hỏa hoạn. Những hình ảnh đó được nhìn nhận qua con mắt của cậu người máy Apocalypse.

 


Giấc mơ nhỏ bé
Lỗ đen bí ẩn
The way to become a superman
0919550182