Bằng chuyên gia DIPLOMA IN MULTIMEDIA ( DIM )

Tổng quan:

Với khóa học DIM bạn sẽ được cung cấp các kiến thức cơ bản để bắt đầu và đồng thời là các kỹ năng về thiết kế Website và Games. Bạn sẽ được học thiết kế Website có khả năng tương tác, cách chuẩn bị các kiến thức chung về hoạt cảnh cho website, cách lưu trữ vào duy trì hoạt động website…

Chương trình học gồm các môn:

 1.Tư duy thiết kế  8.Khái niệm, xây dựng ý tưởng Thiết kế Web
 2.Nghệ thuật chữ trong thiết kế  9.Giao diện web và thiết kế tương tác
 3.Đồ họa vector Adobe Illustrator  10.Cơ bản thiết kế Web
 4.Xử lý, thiết kế với Adobe Photoshop  11.Thiết kế các trang tương tác
 5.Thiết kế cho In ấn và Quảng cáo  12.Web động và tính tương tác của Web
 6.Xuất bản Truyền thông với Adobe Indesign  13.Thiết kế Web với Dreamweaver
 7.Đồ án: Xây dựng bộ hồ sơ dạng in  14.Đồ án: Thiết kế Hồ sơ dạng Web

Phần mềm ứng dụng:

 

Lợi ích sau khóa học:

Với các kiến thức được học, bạn không chỉ là hiểu mà sẽ có khả năng làm cho các ứng dụng phong phú và hấp dẫn hơn bằng các công cụ được học.

Cụ thể khóa học sẽ cung cấp tới các kiến thức; Tổng quan về kiến thức nền tảng về thiết kế, biên tập hình ảnh, kiến thức về đồ họa, sử dụng các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, bạn sẽ được học các khái niệm để có thể xây dựng ý tưởng cho thiết kế web, khái niệm về giao diện tương tác, thiết kế các tương tác, các khái niệm về web động, thiết kế web với công cụ từ Dreamweaver…Cuối kỳ bạn sẽ được làm đồ án về thiết kế hồ sơ dạng web.

Cơ hội nghề nghiệp:

Học viên có thể làm việc việc tại các công ty quảng cáo ở các vị trí như Artist hoặc Designer trong các lĩnh vực đồ hoạ 2D như quảng cáo, in ấn, dàn trang sách, chế bản ảnh, các công ty phần mềm xây dựng ứng dụng web, công ty thiết kế ứng dụng web với các chức danh; Quản trị Web (Web manager), Thiết kế giao diện (Web Page Designer), phát triển web (Web Integrator), Game Developer…

Thông tin chi tiết về chương trình xin vui lòng liên hệ với tư vấn tuyển sinh:
Số điện thoại : 024 3623 1166  – Hot line :0967 166 155