Chúc Mừng Bạn Đã Đăng Ký Tham Dự ROADSHOW Thành Công

Chúng tôi sẽ gửi giấy mời cho bạn thông qua Email mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi

Hẹn gặp lại bạn tại Hanoi-Arena